დახურვა
გიორგობიანი ნანა

გიორგობიანი ნანა კონსტანტინეს ასული


საქმიანობა სკოლაში: დირექტორის მოადგილე სასწავლო–აღმზრდელობით დარგში

პირადი ინფორმაცია

დაბადების თარიღი: 13 ივლისი 1966

დაბადების ადგილი: თბილისი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

განათლება

განათლება: უმაღლესი

სასწავლებელი: თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სპეციალობა: ბიოლოგი

კვალიფიკაცია: ბიოლოგი; ბიოლოგიისა და ქიმიის მასწავლებელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: 51-ე საჯარო სკოლა 0179, მელიქიშვილის გამზირი №2, თბილისი, საქართველო


შრომითი საქმიანობა:

1) ზოოლოგიის ინსტიტუტი

2)"საქთევზმრეწვის" ცენტრალური ლაბორატორია

3) გარემოს დაცვის სამინისტრო

4) თბილისის  №51  საჯარო სკოლა, დირექტორის მოადგილე სასწავლო–აღმზრდელობით დარგში

აქციეთ მთავარ გვერდად


MKPortal M1.0 ©2003-2005 All rights reserved
გვერდი აისახა 0.01234 წამში 7 მოთხოვნით